15 września 2017

Kalendarz posiedzeń Komisji Bioetycznej w 2018 r.

4 stycznia 2018

18 stycznia 2018

01 luty 2018

15 luty 2018

01 marca 2018

15 marca 2018

29 marca 2018

12 kwiecień 2018

26  kwiecień 2018

10 maj 2018

24 maj 2018

7 czerwiec 2018

21 czerwiec 2018

5 lipiec 2018

19 lipiec 2018

9 sierpień 2018

23 sierpień 2018

6 wrzesień 2018

20 wrzesień 2018

4 październik 2018

18 październik 2018

8 listopad 2018

22 listopad 2018

6 grudnia 2018

20 grudnia 2018

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów