20 sierpnia 2020

Komunikat dla lekarzy dentystów, których nie ma na liście skierowanych na staż od 1.10.2020 r.

Lekarze dentyści, którzy nie znaleźli się na listach skierowanych na staż podyplomowy od 1 października 2020 r. zostaną skierowani do wcześniej przydzielonych jednostek po wpisaniu ich na listę podmiotów uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbywania stażu podyplomowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów