1 września 2016

KOMUNIKAT Z 1. WRZEŚNIA 2016: Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych do odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2016 r.

Proszę o niezwłoczny kontakt z kadrami jednostki stażowej (do której zostaliście Państwo skierowani w celu odbycia stażu podyplomowego), w związku z koniecznością uzyskania skierowania na przeprowadzenie badań profilaktycznych, niezbędnych przed przystąpieniem do pracy.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów