19 sierpnia 2016

KOMUNIKAT Z 19. SIERPNIA 2016: Informacja dla lekarzy dentystów – odbiór skierowania na staż

Od dnia 23. września 2016r.  (piątek) będą wydawane karty stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz skierowania na staż podyplomowy.

Po odbiór ww. dokumentów proszę zgłaszać się  z dokumentem „Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” do Komisji ds. Stażu Podyplomowego Biuro Obsługi Lekarza- stanowisko Nr 1 i Nr 2- (parter).

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów