19 sierpnia 2016

KOMUNIKAT Z 19. SIERPNIA 2016: Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów – odwołania

ODWOŁANIA od uchwały Nr 1586/P-VII/16 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2016r. można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu,  który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 64/R-VII/14 ORL w Warszawie z dnia 25.04.2014r. (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Nr 19/R-VII/16 z dn. 15.04.2016r.)

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Miejsce złożenia odwołania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter

Ostateczny termin złożenia odwołania: do dnia 29. sierpnia 2016r. (poniedziałek).

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów