5 lutego 2021

Konkurs literacki „O złote pióro Asklepiosa” (nadsyłanie prac 31.05.2021)

Komisja ds. Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie organizuje dla lekarzy i lekarzy dentystów ogólnopolski konkurs literacki „O złote pióro Asklepiosa”. Temat tegorocznej edycji konkursu to „Lekarz w czasie pandemii”.

Konkurs polega na nadesłaniu utworu literackiego w postaci wiersza lub tekstu prozatorskiego liczącego nie więcej niż 7000 znaków. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko jeden utwór literacki z danej kategorii (tj. jeden wiersz, jeden tekst prozatorski, lub jeden wiersz i jeden tekst prozatorski). Do konkursu można zgłosić tylko dotychczas niepublikowane utwory.

Utwór literacki należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: komisjakultury@oilwaw.org.pl z dopiskiem „konkurs literacki – Lekarz w czasie pandemii”.

Termin nadsyłania prac: 31 maja 2021 r., godz. 23:59.

Komisja rozstrzygnie konkurs do dnia 15 czerwca 2021 roku i spośród nadesłanych utworów literackich wyłoni trzy najlepsze i przyzna stosowne nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Komisja przewiduje również przyznanie trzech wyróżnień osobno dla każdej kategorii utworów literackich.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów