25 września 2015

Konkurs Prezesa ORL w Warszawie na najlepszy wynik egzaminu końcowego

Nagroda im. prof. Władysława Szenajcha 2015

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie informuje o corocznym konkursie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o nagrodę im. prof. Władysława Szenajcha. Nagroda im. prof. Władysława Szenajcha jest nagrodą pieniężną, trójstopniową (I stopnia, II stopnia i III stopnia). Celem ustanowienia nagrody jest wyróżnienie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy osiągnęli najlepszy wynik egzaminu końcowego w danym roku akademickim.

Konkurs organizowany jest dla lekarzy kończących staż podyplomowy 31 października 2015 r., którzy złożyli Lekarski Egzamin Końcowy w roku akademickim 2014/2015 oraz dla lekarzy dentystów, kończących staż podyplomowy 30 września 2015 r., którzy złożyli Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w roku akademickim 2014/2015.

Warunkiem uczestnictwa w ww. konkursie jest złożenie Wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu (W-2) oraz kompletu wymaganych dokumentów, a także dostarczenie kopii wszystkich posiadanych świadectw złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Wręczenie laureatom nagród nastąpi podczas uroczystego wręczenia dokumentów wykonywania zawodu, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2015 r. w Hotelu „DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw” (Warszawa-Wawer, ul. Skalnicowa 21).

Z uwagi na brak możliwości uzyskania z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi wyniku Państwa egzaminu złożonego w roku akademickim 2014/2015, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uprzejmie proszę o dostarczenie wszystkich kopii ŚWIADECTW ZŁOŻENIA LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO/ŚWIADECTWA ZŁOŻENIA LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO składanych w okresie: LEK/LDEK (sesja jesienna 2014 r.) oraz LEK/LDEK (sesja wiosenna i sesja jesienna 2015 r.).

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów