14 lutego 2019

LEKARZE skierowani na staż od 1.03.2019 r. do SP CSK, ul. Banacha 1a oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 w Warszawie

Lekarze, którzy zostali skierowani na staż podyplomowy do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindleya 4 w Warszawie oraz do Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, przy ul. Banacha 1 A w Warszawie PROSZENI SĄ O KONTAKT Z DZIEKANATEM CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ul. Żwirki i Wigury 61 – Budynek Rektoratu pok. 509 – w dniach od 18 lutego 2019 r. do 26 lutego 2019 r. włącznie, w godzinach od 10:00 do 14:00, celem złożenia ankiet dotyczących stażu cząstkowego.

Ankieta do pobrania ze strony:  http://ckp.wum.edu.pl/content/staze-podyplomowe/

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów