20 sierpnia 2020

LISTY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW SKIEROWANYCH do odbycia stażu podyplomowego od 01 października 2020 r.

Lista lekarzy i lista lekarzy dentystów (dostępne po zalogowaniu) skierowanych do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2020 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwałą Nr 1560/P-VIII/20 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2020 r.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani w drodze ww. uchwały, a także nazwisko i imię.

Zawartość dostępna po zalogowaniu
Zaloguj
Utwórz konto

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów