16 września 2016

Znowelizowane uchwałą Prezydium OIL listy skierowanych na staż

Listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych do odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2016r. znowelizowane uchwałą Nr 1608/P-VII/16  oraz uchwałą Nr 1633/P-VII/16

Listy lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych uchwałą Nr 1586/P-VII/16 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2016 r. , do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2016r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie znowelizowane uchwałą Nr 1608/P-VII/16 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie  z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1586/P-VII/16 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2016 r. oraz uchwałą Nr 1633/P-VII/16 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie  z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1586/P-VII/16 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2016 r.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani, a także nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej).

Listy zostały również udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  -wejście od ul. Puławskiej 18 (parter).

Załączniki:

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów