18 sierpnia 2017

Listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych do odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2017 r.

Lista lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2017 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwałą Nr 1539/P-VII/17 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2017 r.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani w drodze ww. uchwały, a także nazwisko i imię.

Listy zostały również udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – wejście od ul. Puławskiej 18 (parter)

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów