8 lutego 2018

LISTY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW SKIEROWANYCH do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2018 r.

Lista lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2018 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwałą Nr 137/P-VII/18 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 marca 2018 r.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani w drodze ww. uchwały, a także nazwisko i imię.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów