1 września 2017

Listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych skierowanych na staż – znowelizowane uchwałą Prezydium OIL w Warszawie

Listy lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych uchwałą Nr 1539/P-VII/17 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2017 r. , do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2017 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,  znowelizowane uchwałą Nr 1548/P-VII/17 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie  z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1539/P-VII/17 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2017 r.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani, a także nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej).

Listy zostały również udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  -wejście od ul. Puławskiej 18 (parter).

UWAGA!!! Informujemy, że od uchwały Nr 1548/P-VII/17 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1539/P-VII/17 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2017 r. NIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów