8 marca 2017

Nowelizacja zasad dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

W związku nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów załączamy aktualne brzmienie rozporządzenia oraz załączniki:

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów