20 maja 2019

Obwieszczenie nr 15/2019/VIII Przewodniczącej OKW w Warszawie o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie

Obwieszczenie Nr 15/2019/VIII

Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

z dnia 13 kwietnia 2019 roku


o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie.

 

Na podstawie § 45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1-3 i 5-6 oraz art. 24 pkt 6-8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) ogłasza się, co następuje:

§1

Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego XL Okręgowego  Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie, sporządzonego przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu, w wyniku przeprowadzonych wyborów członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018-2022 został wybrany:

 

  • Ryszard Stańczak – lekarz

Obwieszczenie nr 15/2019/VIII Przewodniczącej OKW w Warszawie o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów