19 sierpnia 2019

ODWOŁANIA (informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów)

 

ODWOŁANIA od uchwały Nr 1584/P-VIII/19 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2019 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2019 r można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 41/R-VIII/19 ORL w Warszawie z dnia 5.06.2019 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Miejsce składania odwołania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter.

Termin składania odwołania: od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 25 sierpnia 2019 r.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów