3 września 2020

Ostateczne wyniki lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych do odbycia stażu podyplomowego od dn. 1 października 2020 r.

Listy lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych uchwałą nr 1560/P-VIII/20 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2020 r , znowelizowana uchwałą nr 1569/P-VIII/20 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie  z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1560/P-VIII/20 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty  od dnia 1 października 2020 r.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani, a także nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej).

Zawartość dostępna po zalogowaniu
Zaloguj
Utwórz konto

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów