2 września 2016

PILNE! Komunikat dla stażystów w sprawie badań profilaktycznych przed przystąpieniem do pracy

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PROSZĘ O KONTAKT OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY SKIEROWANE NA STAŻ PODYPLOMOWY W CSK MSWiA

W WARSZAWIE PRZY UL. WOŁOSKIEJ 137

 

Agnieszka Karaszkiewicz

tel. 22/508-13-07

Dział Organizacji i Zasobów Ludzkich

Sekcja Kadr

Budynek Administracyjno-Garażowy

III piętro, pok. 3.06.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów