23 lipca 2015

Poszukiwani lekarze sądowi w Siedlcach

OIL w Warszawie apeluje o zgłaszanie się kandydatów na lekarzy sądowych

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje do lekarzy wykonujących zawód na terenie okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach o kandydowanie na funkcję lekarza sądowego.

Wiceprezes SO w Siedlcach Grażyna Jaszczuk poinformowała w piśmie, które wpłynęło do Izby 30 marca br., że od 1 lipca 2015 roku pozostanie tylko jeden lekarz sądowy na terenie okręgu tego sądu. Z uwagi na wielkość okręgu jest to zdecydowanie za mało.

„Łączna liczba kandydatów na lekarzy sądowych winna wynieść 38 osób, z których 12 winno w miarę możliwości zamieszkiwać w Siedlcach (lub powiecie siedleckim), sześć – w Garwolinie (lub powiecie garwolińskim), cztery – w Łosicach (lub powiecie łosickim), siedem – w Mińsku Mazowieckim (lub powiecie mińskim), cztery – w Sokołowie Podlaskim (lub powiecie sokołowskim) i pięć – w Węgrowie (lub powiecie węgrowskim)” – czytamy w piśmie.

SO w Siedlcach poszukuje następujących specjalistów: psychiatrów, chirurgów, internistów, specjalistów medycyny rodzinnej, ginekologów i położników, okulistów i kardiologów.

Zgodnie z ustawą o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 ze zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) ma nieposzlakowaną opinię;
5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Nie może nim zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

1) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3) w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Zadaniem lekarza sądowego jest wystawianie zaświadczenia po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wystawionych zaświadczeń, który ma udostępnić na żądanie prezesa sądu okręgowego, sądu lub prokuratora.

Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie.

Chętni do kandydowania na lekarzy sądowych w okręgu SO w Siedlcach proszeni są o kontakt z biurem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

jw

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów