17 maja 2016

Program Zdrowotny dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów (PZL)

Osobą pilotującą PZL na terenie OIL jest Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
powołany na mocy Uchwały Nr 37/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 28
lutego 2014 roku.

Pobierz Program.

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów