31 marca 2017

Protokół z posiedzenia OKR w Warszawie z dnia 8 marca 2017 i komentarz Prezesa OIL

Protokół z XL posiedzenia nadzwyczajnego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie z dnia 8 marca 2017

Komentarz Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Andrzeja Sawoniego, do sformułowań zawartych w protokole z XL posiedzenia nadzwyczajnego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie z dnia 8 marca 2017:

W odniesieniu do punktu 6. Protokołu należy stwierdzić, że sprawozdanie z wykonania budżetu ORL w 2016 roku sporządzone zostało dokładnie według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 44-03-IV z dnia 24 lutego 2003 r w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy. Nadto podkreślić należy, iż sprawozdanie z wykonania budżetu ORL w 2016 r. zostało sporządzone według wymagań zawartych w ustawie o rachunkowości  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

Należy zwrócić uwagę, że OKR nie wskazuje w protokole z dnia 08.03.2017 żadnego punktu szczegółowego, który w opisanych powyżej wzorach powinien zostać zmieniony.

Apeluję do Okręgowej Komisji Rewizyjnej, aby szczegółowe propozycje zmian w zapisie kosztów sprawozdania z wykonania budżetu przekazała do Naczelnej Rady Lekarskiej, która jest władna dokonać stosownych zmian w uchwale o gospodarce finansowej samorządu lekarzy.

Dopóki te zmiany nie nastąpią obowiązuje nas zapis obecny.

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów