3 lutego 2022

Rozliczenie stażu 2021/2022

Informujemy, że przed zgłoszeniem się do Komisji ds. stażu podyplomowego celem rozliczenia karty stażu podyplomowego 2021/2022, należy:

  1. zweryfikować wpisy wszystkich staży cząstkowych, niezbędnych szkoleń, zaliczeń (pieczątka, podpis), a także zweryfikować poprawność wpisanych dat (UWAGA! w przypadku wątpliwości co do poprawności wpisów w pierwszej kolejności proszę zwracać się z tym problemem do koordynatora lub opiekuna stażu),
  2. przy rozliczeniu należy do karty stażu podyplomowego dołączyć certyfikaty z kursów z HIV (lekarze, lekarze dentyści) i z ratownictwa medycznego (lekarze),
  3. w przypadku przedłużenia stażu z różnych przyczyn – uzyskać odpowiedni wpis w karcie stażu (strona 2), a także uzyskać dodatkowe zaświadczenie z kadr jednostki, w treści którego wyszczególnia się okresy przedłużeń oraz wskazuje datę rozwiązania umowy,
  4. certyfikat egzaminu LEK/ LDEK,
  5. do wglądu świadectwo pracy,
  6. wypełniona ankieta oceniająca staż podyplomowy w wersji elektronicznej, którą po wypełnieniu proszę wydrukować i zwrócić pracownikowi Komisji stażu podyplomowego podczas rozliczania karty stażu. Ankietę proszę wypełnić przed zgłoszeniem się do OIL w Warszawie.

W celu wypełnienia ankiety oceniającej staż podyplomowy 2021/2022 w wersji elektronicznej podaję link http://izba-lekarska.pl/ocena_st/, który należy skopiować do wyszukiwarki. Wypełnienie ankiety rozpoczynacie Państwo od wprowadzenia numeru prawa wykonywania zawodu.

Jeśli podczas wypełniania ankiety nie znajdziecie Państwo nazwiska swojego koordynatora, opiekuna, czy innego wpisu uniemożliwiającego wypełnienie ankiety, proszę o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. stażu podyplomowego pod nr tel. 22 54 28 332, bądź proszę przesłać informację (wskazując brakujące wpisy) na adres mailowy: staz@oilwaw.org.pl

UWAGA. W Biurze Obsługi Lekarza OIL w Warszawie (parter) zostało udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym możecie Państwo również wypełnić ankietę w wersji elektronicznej, jednak w przypadku jednoczesnej dużej liczby stażystów należy wziąć pod uwagę dłuższy czas oczekiwania.

Lekarze, lekarze dentyści, którzy zrealizowali cały program stażu podyplomowego, prosimy o zgłoszenie się do:

  1. Komisji ds. stażu podyplomowego – celem rozliczenia z karty stażu podyplomowego oraz złożenia ankiety (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2, od poniedziałku do piątku od 10.00 do godz. 15.00), po uprzednim zarezerwowaniu wizyty w Biurze Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 lub 2, link do strony https://izba-lekarska.pl/rezerwacje/rozlicz_staz.php

następnie

  1. Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu – celem złożenia Wniosku (W-2) oraz kompletu dokumentów (druk wniosku oraz wykaz dokumentów dostępny jest na stronie https://izba-lekarska.pl/uzyskanie-prawa-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-obszarze-rzeczypospolitej-polskiej/ po uprzednim zarezerwowaniu wizyty  w Biurze Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3, link do strony: https://izba-lekarska.pl/rezerwacje/rs.php

Przed przyjściem do Komisji ds. stażu podyplomowego, w celu rozliczenia stażu, prosimy o przesłanie wypełnionego arkusza Excel oraz skanu karty stażu na adres staz@oilwaw.org.pl

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów