5 marca 2021

Sprawozdawczość statystyczna za 2020 rok

Przypominamy o ustawowym obowiązku przekazania sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą za 2020 rok. Na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia funkcjonuje portal sprawozdawczy do przekazywania danych drogą elektroniczną – System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) dostępny jest pod linkiem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html lub na stronie www.cez.gov.pl w zakładce Projekty/Statystyka/SSOZ.

Prosimy o logowanie się do SSOZ na kontach, które utworzyliście Państwo na potrzeby ubiegłych okresów sprawozdawczych. W przypadku, gdy nie mają Państwo jeszcze założonego konta w SSOZ prosimy o zarejestrowanie osoby zajmującej się sprawozdawczością w Państwa podmiocie. W tym celu na stronie do logowania należy wejść w zakładkę „Nie masz konta? Zarejestruj” i wypełnić formularz rejestracyjny. Osoby reprezentujące podmioty i zakłady lecznicze powinny rejestrować się na typ jednostki „Podmiot Leczniczy”. Natomiast osoby reprezentujące praktyki lekarskie, pielęgniarskie i fizjoterapeutów powinny rejestrować się na typ jednostki „Praktyka lekarska indywidualna i grupowa” , „Praktyka lekarza dentysty indywidualna i grupowa”.

Źródło.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów