15 kwietnia 2015

Uwaga!!! Od 1 stycznia 2015 r. składka członkowska wynosi 60 zł miesięcznie

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2015 r. kwota miesięcznej składki członkowskiej wynosi 60 zł

Ponieważ nadal odnotowujemy wpłaty w nieprawidłowej wysokości, prosimy o zweryfikowanie poprawności wykonywanych przelewów, w szczególności realizowanych w ramach stałego zlecenia. Opłacanie składek członkowskich w dotychczasowej, niższej wysokości będzie  skutkowało powstawaniem zaległości. Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją windykacji składek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (tel. 22 54-28-338 lub 339, e-mail: skladki@oilwaw.org.pl).

 

Godziny pracy:

  • Sekcja windykacji składek

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.45 – 15.45

środa: 8.45 – 17.45

  • Kasa

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 9.00 – 15.30

środa: 9.00 – 17.00

                                                                                                                                                                                                        Roman Olszewski

Skarbnik ORL w Warszawie

OSTATNIA AKTUALIZACJA 8 MARCA 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów