27 maja 2015

UWAGA!!! ZMIANA NUMERÓW INDYWIDUALNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH DO OPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1.06.2015 r. ulegają zmianie numery Państwa indywidualnych rachunków bankowych do opłat składek członkowskich. Dotychczasowe rachunki bankowe będą funkcjonować do dnia 31.05.2016 r.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat składek na nowy numer indywidualnego rachunku bankowego:

WYGENERUJ NUMER KONTA

lub uzyskać kontaktując się z Sekcją windykacji składek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (tel. 22 54-28-338 lub 339, e-mail: skladki@oilwaw.org.pl).

                                                                                                                                                                                            Roman Olszewski

Skarbnik ORL

Godziny pracy:

  • Sekcja windykacji składek

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

8.45 – 15.45

środa

8.45 – 17.45

  • Kasa

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

9.00 – 15.30

środa

9.00 – 17.00

OSTATNIA AKTUALIZACJA 8 MARCA 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów