4 lutego 2016

Ważne informacje dla lekarzy i lekarzy dentystów wstępnie zakwalifikowanych do odbywania stażu od 1.03.2016 r.

 INFORMACJA DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Wstępna lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania stażu podyplomowego od 1.03.2016 r. jest dostępna od dn. 04.02.2016 r. w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.

ODWOŁANIA OD STANOWISKA KOMISJI DS. STAŻU PODYPLOMOWEGO
z dnia 02.02.2016 r.
W SPRAWIE PRZYZNANIA MIEJSCA STAŻU PODYPLOMOWEGO OD DN. 1.03.2016 r. MOŻNA SKŁADAĆ

pisemnie wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu z uwzględnieniem przepisów zawartych w uchwale nr 64/R -VII/14 ORL w Warszawie z dnia 25.04.2014 r.

Miejsce i termin i składania odwołań:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2

do dnia 12 lutego 2016 r. do godziny 15.00

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów