27 sierpnia 2015

Ważne informacje dla skierowanych na staż od 1 października 2015 r.

INFORMACJA DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

OSTATECZNE WYNIKI DOTYCZĄCE PRZYDZIAŁU MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU ZOSTANĄ WYWIESZONE

w dn. 11 września 2015 r. o godz. 10.00

na parterze w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

PRZYPOMINAMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA DŁUGI CZAS WYKONANIA BADANIA NA NOSICIELSTWO(badanie kału na obecność pałeczek SS),NALEŻY JE WYKONAĆ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ W SANEPIDZIE (na koszt własny).

INFORMACJA DLA LEKARZY DENTYSTÓW

Po odbiór karty stażu podyplomowego lekarza dentysty i skierowania na staż podyplomowy
proszę zgłaszać się

Z OGRANICZONYM PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY
do Komisji ds. Stażu Podyplomowego

od dnia 21 września 2015 r.

stanowisko nr 1- parter

INFORMACJA DLA LEKARZY w sprawie spotkania

W dniu 22 września 2015 r. o godzinie 11.00

w Centrum Dydaktycznym w Auli B, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie odbędzie się spotkanie dla lekarzy, którzy zostali skierowani przez Okręgową Radę Lekarską do odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej.

Na spotkaniu zostaną przekazane informacje o organizacji stażu w roku 2015.

PRZED SPOTKANIEM od godziny 11.00 będą wydawane dokumenty:

  • Karta stażu podyplomowego lekarza
  • skierowanie na staż
  • program stażu podyplomowego
  • ankieta lekarza stażysty
  • Kodeks etyki lekarskiej

INFORMACJA DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW w sprawie odwołań

ODWOŁANIA OD UCHWAŁY 1489/P-VII/15 PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE z dnia 26.08.2015 r.
W SPRAWIE SKIEROWANIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW DO ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO OD DNIA 1.10.2015 r. MOŻNA SKŁADAĆw formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem wyłącznie jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 64/R -VII/14 ORL w Warszawie z dnia 25.04.2014 r.Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w WarszawieMiejsce i termin i składania odwołań:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Biuro Obsługi Lekarza – informacja (recepcja) – parter

do dnia 08 września 2015 r. do godziny 12.00

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów