2 lutego 2018

„Wolne miejsca stażowe do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dnia 1 marca 2018 r.” – stan na 2 lutego 2018 r.

Poniżej lista miejsc stażowych do pobrania w formacie PDF:

Wolne miejsca stażowe do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dnia 1 marca 2018 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – stan na 2 lutego 2018 r.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów