4 sierpnia 2017

Wstępne listy – informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy złożyli wnioski o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2017 r.

Komisja ds. stażu podyplomowego przedstawia stanowisko z dnia 03 sierpnia 2017 r. (tj. wstępne listy) dotyczące skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.10.2017 r. na obszarze działania OIL w Warszawie.  Listy ( lekarzy i lekarzy dentystów) obejmują nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej) oraz podmiot, do którego stażyści zostali wstępnie zakwalifikowani.

Stanowisko Komisji jest również dostępne od dnia 4 sierpnia 2017 r. (piątek) od godz. 9.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  – wejście od ul. Puławskiej 18 (Biuro Obsługi Lekarza- parter)

Wstępne listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy od dnia 01.10.2017:

  1. Stanowisko Komisji ds. stażu podyplomowego z dnia 03 sierpnia 2017 r. dotyczące skierowania lekarzy do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.10.2017 r. na obszarze działania OIL w Warszawie
  2. Stanowisko Komisji ds. stażu podyplomowego z dnia 03 sierpnia 2017 r. dotyczące skierowania lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.10.2017 r. na obszarze działania OIL w Warszawie

UWAGA

PODANIA o ponowne rozpatrzenie wniosku o skierowanie na staż można składać wyłącznie  w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 15/R-VII/17 ORL w Warszawie z dnia 24.02.2017 r.

Miejsce przyjmowania podań: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter.

Termin przyjmowania podań: od dnia 4 sierpnia 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r. (wtorek), w godzinach pracy Komisji ds. stażu podyplomowego, tj. od 8.45 do 15.45.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów