4 lutego 2019

Wstępne listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy złożyli wnioski o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1.03.2019 r.

Komisja ds. stażu podyplomowego przedstawia stanowisko z dnia 4 lutego 2019 r. (tj. wstępne listy) dotyczące skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dn. 1.03.2019 r. na obszarze działania OIL w Warszawie.  Listy ( lekarzy i lekarzy dentystów) obejmują nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej) oraz podmiot, do którego stażyści zostali wstępnie zakwalifikowani.

Stanowisko Komisji jest również dostępne od dnia 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) od godz. 14.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  – wejście od ul. Puławskiej 18 (parter)

Wstępne listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy od dnia 01.03.2019 r.:

UWAGA:

PODANIA o ponowne rozpatrzenie wniosku o skierowanie na staż można składać wyłącznie  w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 121/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dnia 5.12.2018 r.

Miejsce składania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter

Termin składaniaod dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r. (piątek), w godzinach pracy Komisji (8.00 do 15.00).

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów