3 lutego 2021

WSTĘPNE LISTY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW skierowanych do odbycia stażu podyplomowego od 1 marca 2021 r.

Komisja ds. stażu podyplomowego przedstawia stanowisko z dnia 2 lutego 2021 r. (tj. wstępne listy) dotyczące skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dn. 1.03.2021 r. na obszarze działania OIL w Warszawie.

Listy ( lekarzy i lekarzy dentystów) obejmują nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej) oraz podmiot, do którego stażyści zostali wstępnie zakwalifikowani.

Wstępne listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy od dnia 01.03.2021 r są dostępne po zalogowaniu:

Zawartość dostępna po zalogowaniu
Zaloguj
Utwórz konto

UWAGA:

PODANIA o ponowne rozpatrzenie wniosku o skierowanie na staż można składać wyłącznie  w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 35/R-VIII/20 ORL w Warszawie z dnia 13.05.2020 r.

Miejsce składania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter

Termin składaniaod 3 lutego 2021 r. do  7 lutego 2021 r. w godzinach pracy Komisji (8.00-15.00) lub skan podania przesłany na adres staz@oilwaw.org.pl

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów