26 listopada 2015

Wydarzenia objęte patronatem OIL w Warszawie w 2015 r.

  • Konferencja „Nowości współczesnej stomatologii praktycznej – wybrane zagadnienia”,

organizator Wydawnictwo Med Tour Press International,
22-23 maja 2015 r., Otwock Wielki

  • Konferencja naukowa Trzecie Bałtyckie Spotkania nt. „Innowacyjne metody wykorzystywania komórek macierzystych w medycynie”,

organizator Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Katedra i Zakład Fizjologii,
18-19 czerwca 2015 r., Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

  • III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”,

organizator Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA,
11-12 września 2015 r., Centrum Konferencyjne Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

  • Kampania społeczna NEFROTEST,

organizator: Nefron, Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska, inauguracja akcji 20 września 2015 r., Radom

  • Konferencja naukowa IV Radomski Dzień Ochrony Antybiotyków „Pacjent w wieku podeszłym – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia”,

organizator: Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu,
19.11.2015 r., Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

  • VI Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Lekarzy „Let´s Dens 4” ,

organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii,
12 grudnia 2015 r., Centrum Dydaktyczne WUM w Warszawie

OSTATNIA AKTUALIZACJA 10 GRUDNIA 2015 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów