12 września 2016

Wydarzenia objęte patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w 2016 roku

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”
organizator: Studenckie  Koło Naukowe  przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
termin:        27 lutego 2016 roku Warszawa

 

II Międzynarodowy Kongres Naukowy REHABILITACJA POLSKA,
organizator:  Polskie Towarzystwo Rehabilitacji ,
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału V
Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk
termin:         14 – 16 kwietnia 2016 r. Warszawa

 

Kongres –  12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists
organizator: Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Curie- Skłodowskiej
w Warszawie
termin:        12-15 maja 2016 r.  Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

III Kongres PACMF
organizator :
Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
termin:       
18 – 20 maja 2016 roku Józefów k. Warszawy

 

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w onkologii’
organizator:     Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
termin:         28 maja 2016 r. Warszawa

 

Zjazd Naukowy
organizator: Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polski Klubu Chirurgii Endokrynologicznej,
termin:        16-18 czerwca 2016 r. Warszawa

 

I Kongres Medycyny Wieku Młodocianego „Choroby przewlekłe nastolatka i młodego dorosłego”.
organizator:     Kimze Sp z o.o. , Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
termin:     21-22 października 2016 r. Warszawa

 

Konferencja  – Jubileusz 60-lecia IFMSA-Poland,  członkostwo Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej  Warszawie w Komitecie Honorowym Uroczystej Gali Jubileuszowej
organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
termin: 12 listopada 2016 r.

 

II Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia
organizator:     Mazowieckie Centrum Biznesowe
termin :         17-18 listopada 2016 r. Warszawa

 

Jubileusz 150-leci lwowskiego Towarzystwa lekarskiego i Międzynarodowa Konferencja Naukowa
organizator:     Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie
termin :         19-21 listopada 2016 r. Warszawa

 

Projekt „Zdrowie pod kontrolą” .
organizator:     Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
termin:         20 listopada 2016 r. Warszawa

 

Debata  „Zdrowie Polek i Polaków według MedicalGuidelines – KardioUroPsychiatria 75+ w praktyce lekarzy rodzinnych”.
organizator:     Smart Medical Pharmaceutical Consultions
termin:         10 grudnia  2016 r. Warszawa

 

Konferencja Młodych Lekarzy-Dentystów i Studentów „Let´s Dens V”
organizator:     Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
termin:         17 grudnia 2016 r. Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

 

II Ogólnopolskie Studenckie Forum Onkologiczne
organizator:     Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
termin :         14 stycznia 2017 r. UM Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena, Warszawa

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”
organizator:     Studenckie  Koło Naukowe  przy Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
termin:     25 lutego 2017 roku Warszawa

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów