19 maja 2015

Wypełnij ankietę o czasie pracy

Od dawna wiemy, że w Polsce spośród krajów rozwiniętych mamy najmniej lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców. Tymczasem zapadalność na choroby naszych pacjentów nie różni się bardzo od tej w innych krajach.

Podejrzewamy, że uprawniony jest zatem wniosek: przeciętny lekarz w Polsce pracuje ponad siły. Długie godziny spędzane w pracy przypłacamy chronicznym zmęczeniem i brakiem życia rodzinnego. Nasze przepracowanie negatywnie odbija się nie tylko na nas, ale i na jakości opieki, jaką sprawujemy.

Pomimo że to nasza rzeczywistość, przepracowanie lekarzy nie jest dostrzegane przez społeczeństwo i decydentów.

W związku ze zbliżającymi się zmianami w dyrektywie dotyczącej tygodniowego czasu pracy i licznymi doniesieniami medialnymi o lekarzach pracujących powyżej 400 godzin miesięcznie, prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących czasu Waszego przeciętnego tygodnia pracy.

Uzyskanie obiektywnych danych o czasie pracy jest dla nas bardzo ważne nie tylko ze względu na zdrowie, ale także coraz liczniejsze konsekwencje nieprzestrzegania zasad dotyczących czasu pracy, jak np. odstępowanie przez ubezpieczycieli od wypłaty odszkodowania lekarzom, którzy nie zachowali koniecznego odpoczynku po dyżurze.

Ankieta jest całkowicie ANONIMOWA – wstępna weryfikacja PWZ jest „bramką” przepuszczającą jedynie lekarzy. Zależy nam, aby ankieta była wiarygodna, bo tylko w ten sposób uzyskamy możliwość walki o godne warunki zatrudnienia dla nas wszystkich.

 

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

 

Komisja Młodych Lekarzy
oraz Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji
Naczelnej Izby Lekarskiej

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów