27 marca 2020

Zmiana harmonogramu stażu podyplomowego w związku z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo, drodzy lekarze stażyści.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami dotyczącymi odbywania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, uprzejmie informujemy, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty nie zostało dotychczas dostosowane do panującej sytuacji epidemiologicznej. Niemniej jednak Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace legislacyjne w tym zakresie, o których to przebiegu będziemy Państwa informować na bieżąco.

„ (…) pracodawca, może zastosować art. 42 § 4 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) i w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Przepis ten ma również zastosowanie w stosunku do lekarzy odbywających staż podyplomowy lub szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę, zatem w przypadku zaistnienia takiej konieczności pracodawca może powierzyć im wykonywanie innych zadań, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego”

Jednocześnie informujemy, że trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w ramach tzw. specustawy), które wprowadzą możliwość zaliczenia okresu pracy na warunkach opisanych powyżej do okresu odbywania stażu podyplomowego oraz szkolenia specjalizacyjnego. Będziemy, o tym informować w oddzielnych komunikatach.

W związku z powyższym prosimy Państwa o cierpliwość, a w sprawach niecierpiących zwłoki o kontakt drogą mailową na adres: staz@oilwaw.org.pl

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów