15 listopada 2014

„Miesięcznik OIL w Warszawie PULS”

biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

NAJNOWSZY NUMER „PULSU”

POPRZEDNIE NUMERY „PULSU”

REDAKCJA:

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18, pokój 317

puls@oilwaw.org.pl

P.O. REDAKTOR NACZELNY:

Kamila Hoszcz-Komar, tel. 660 672 409,  k.hoszcz@oilwaw.org.pl

SEKRETARZ REDAKCJI:

Krystyna Bieżańska, tel. 22 54 28 359, k.biezanska@oilwaw.org.pl

WSPÓŁPRACUJĄ:

Jerzy Bralczyk, Maria Libura, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, Paweł Kowal, Mikołaj Małecki, Filip Niemczyk, Małgorzata Solecka, Paweł Walewski

ZGŁOSZENIA ZMIAN ADRESÓW:

tel. 22 54 28 314, p.rejestracja@oilwaw.org.pl

REKLAMA I MARKETING:

Renata Klimkowska, tel. 22 54 28 353, 668 373 100, marketing@oilwaw.org.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

Artmedia Partners

GRAFIKI

Keiji Matsumoto

KOREKTA:

Lidia Sadowska-Szlaga

DRUK:

Elanders Polska Sp. z o.o., Płońsk, ul. Mazowiecka 2, tel. 23 66 22 316, elanders@elanders.pl

WYDAWCA:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
biuro@oilwaw.org.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artykułów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 01.2023 r.