29 października 2015

Kardiologia dziecięca i chirurgia ogólna – priorytetowe

MZ: kardiologia dziecięca i chirurgia na liście priorytetowych dziedzin medycyny

Specjalizacje: kardiologia dziecięca i chirurgia ogólna mają dołączyć do grupy priorytetowych dziedzin medycyny. Zniknąć ma natomiast z tej listy neonatologia. Takie rozwiązania zawiera projekt rozporządzania ministra zdrowia, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Listę priorytetowych dziedzin określa minister zdrowia w drodze aktu wykonawczego, biorąc pod uwagę poziom wysycenia specjalistów danych dziedzin na terenie Polski. Lekarze  rezydenci, którzy wybierają te specjalizacje, otrzymują nieco wyższe wynagrodzenie. W dziedzinach priorytetowych podczas pierwszych dwóch lat rezydenci otrzymują kwotę 3602 zł, a po dwóch latach specjalizacji – 3890 zł; w pozostałych dziedzinach są to odpowiednio: 3170 zł i 3460 zł (wszystkie kwoty brutto).

Według danych zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej jest 123. Brakuje ich w większości województw.

Zdaniem Ministerstwa zdrowia młodzi lekarze niechętnie wybierają kardiologię dziecięcą; jesienią 2014 roku tytuł specjalisty tej dziedziny uzyskało ośmioro lekarzy (w całej Polsce).

Zapotrzebowanie na nich jest natomiast spore w związku z tym, że rodzi się wiele dzieci ze złożonymi wadami serca, których leczenie trwa następnie latami.

Inne przesłanki stoją za decyzją o uznaniu za priorytetową chirurgii ogólnej. Według rejestru NRL obecnie pracuje w Polsce w zawodzie chirurga niemal 9 tys. osób. Problemem jest jednak wysoka średnia wieku w gronie tych specjalistów, przekraczająca 55 lat.

MZ szacuje, że wydatki na szkolenie specjalistów w dwóch nowych dziedzinach priorytetowych w 2016 r. wyniosłyby 1,5 mln zł; w skali 10 lat byłoby to 42,2 mln zł.

Obecnie 881 osób szkoli się w chirurgii ogólnej. W tym roku na postępowanie kwalifikacyjne w październiku przyznano 285 miejsc rezydenckich oraz 50 miejsc pozarezydenckich. W stosunku do roku ubiegłego liczba miejsc szkoleniowych wzrosła o 69. Resort zakłada, że w kolejnych latach będzie także wzrastać o ok. 30 rocznie.

Jeśli chodzi o kardiologów dziecięcych, obecnie specjalizuje się w tej dziedzinie 41 osób. Na postępowanie październikowe przyznano 28 miejsc rezydenckich. W tym przypadku resort zakłada, że liczba miejsc szkoleniowych każdego roku będzie wzrastała o 10 rocznie.

MZ przygotowało również projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Zgodnie z nim lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, kardiologii dziecięcej lub zostali zakwalifikowani do ich odbywania przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, otrzymują wynagrodzenie zasadnicze ustalone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Oprócz nowych – kardiologii dziecięcej i chirurgii ogólnej – na liście dziedzin priorytetowych są: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa i rodzinna, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna i stomatologia dziecięca.

Justyna Wojteczek/PAP

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie