22 stycznia 2015

Od 1 lutego nowe opłaty za wpis i zmianę wpisu do rejestru praktyk

Od 1 lutego 2015 roku zmieniają się opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Za wpis do rejestru opłata od 1 lutego br. wynosi 80 zł.
Za zmianę wpisu w rejestrze opłata od 1 lutego br. wynosi 40 zł.

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty.

Ostatnie obwieszczenie prezesa GUS nosi datę 20 stycznia 2015 roku.

jw

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie