28 kwietnia 2015

Pomoc prawna dla członków OIL: niemal 3 tys. porad telefonicznych w 11 miesięcy

Niemal 3 tysiące telefonów od lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Warszawie odebrali w czasie 11 miesięcy prawnicy kancelarii, która na zlecenie Izby zapewnia swoim członkom asystę prawną. Ponadto sporządzonych zostało 650 informacji pisemnych – opinii prawnych, informacji prawnych i dokumentów imiennych, takich jak wezwania, odpowiedzi na pozew itp.

Usługi asysty prawnej są udzielane na mocy umowy między Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie i Kancelarią Dittmajer i wsp., która została zawarta na 12 miesięcy rok temu. 24 kwietnia br. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie udzieliła pełnomocnictwa prezesowi ORL i skarbnikowi Izby do zawarcia kolejnej umowy.

– Ta usługa odbiła się pozytywnym echem – ocenia prezes Andrzej Sawoni.

Zaznaczył, że z każdym miesiącem rosła liczba lekarzy, poszukujących wsparcia prawnego dzięki usłudze udostępnionej przez Izbę. Poinformował członków Rady, że zebrane zostały uwagi do działalności Kancelarii i spotkały się z akceptacją ze strony prawników.

Najczęstsze problemy, z jakimi lekarze i lekarze dentyści zwracają się przez telefon do prawników to przede wszystkim pytania, dotyczące sposobu reakcji na zastrzeżenie pacjentów co do jakości i prawidłowości usług świadczonych przez lekarzy oraz ich żądań pieniężnych. Kancelaria informuje, że w rozmowach telefonicznych poruszane są również kwestie dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, uprawnień i obowiązków wynikających z zawartych umów zobowiązaniowych oraz spraw rodzinnych i spraw spadkowych.

Pisemne informacje, które sporządzili prawnicy dla uprawnionych lekarzy i lekarzy dentystów dotyczyły przede wszystkim następujących zagadnień:

  • warunki prowadzenia działalności leczniczej,
  •  obowiązki w zakresie posiadania dokumentacji medycznej,
  •  przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.,
  •  sporządzanie lub opiniowanie umów o świadczenie usług zdrowotnych,
  •  obowiązek wykonywania poleceń służbowych,
  •  rozliczanie czasu pracy lekarza oraz zachowania okresów odpoczynku.

W ramach umowy uprawnieni mogą również spotkać się z prawnikiem Kancelarii, który co tydzień, w środę od godz. 16.00 do 18.00. pełni dyżur w siedzibie Izby w Warszawie. Z takiej formy wsparcia skorzystało 100 osób, przede wszystkim  pod kątem analizy dokumentacji, w szczególności akt sądowych w postępowaniu karnym i cywilnym,  poprawności prawnej umowy, oferty, sposobu przechowywania/ udostępniania dokumentacji medycznej.

Współpraca między Kancelarią a Izbą zaczęła się 1 maja ub. r. Tego dnia lekarze i lekarze dentyści – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zyskali szybką i nieodpłatną pomoc prawną. W celu uzyskania pomocy prawnej wynikającej z umowy z kancelarią lekarz/lekarz dentysta jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych oraz numeru prawa wykonywania zawodu.

Więcej informacji na temat usługi.

jw

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie