15 października 2015

Z początkiem roku połączenie Centrum Onkologii z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

W listach otwartych do ministra zdrowia Mariana Zembali oraz do premier Ewy Kopacz kierownicy klinik i zakładów naukowych z obu instytutów zwrócili się z prośbą o pilne przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii (NIOH). Projekt przewiduje połączenie stołecznych placówek: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z dniem 1 stycznia 2016 r. Przewiduje też wydzielenie oddziału w Gliwicach.

Minister zdrowia powiedział PAP, że rozporządzenie będzie przyjęte, tak szybko jak to możliwe. Dodał, że połączenie obu instytutów oraz wydzielenie oddziału w Gliwicach pozwoli tym instytucjom się rozwijać. Wydzielenia oddziału, jak powiedział, chce również środowisko akademickie na Śląsku.

Jednak kierownicy Klinik i Zakładów Naukowych z obu instytutów w liście do ministra ocenili, że zaawansowany proces połączenia nie daje możliwości równoległego wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie wydzielenia oddziału w Gliwicach.

W liście wskazano m.in., że nie jest przewidywana nadrzędna rola NIOH nad innymi ośrodkami onkologicznymi i hematologicznymi w kraju. Wątpliwości zgłaszane w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) oraz Naczelną Radę Lekarską (NRL) są bezprzedmiotowe.

Nowo utworzony podmiot ma być instytutem prowadzącym kompleksowe badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność leczniczą w dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii, transfuzjologii klinicznej, w tym krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz w dyscyplinach pokrewnych. Wśród zalet rozwiązania wymieniono w uzasadnieniu m.in. możliwość wspólnej realizacji zadań w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego oraz oszczędności wynikające z przeprowadzenia centralnych zakupów leków refundowanych przez NFZ dla wszystkich oddziałów.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za połączeniem instytutów jest – jak napisano w uzasadnieniu – optymalne zagospodarowanie terenu i obiektów obu instytutów, a w szczególności rozwiązanie problemów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanych m.in. z brakiem dróg pożarowych i ewakuacyjnych. Problemy te pojawiły się w efekcie decyzji stołecznych władz o wywłaszczeniu części gruntów pod budowę Szpitala Południowego i przebudowę ul. Pileckiego i ul. Indiry Gandhi.

Podkreślono również, że połączenie następuje na wspólny wniosek Rad Naukowych i dyrektora obu podmiotów (oboma instytutami kieruje prof. Krzysztof Warzocha), złożony po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

kjPAP 24_24

 

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie