18 lutego 2016

Konstanty Radziwiłł na interdyscyplinarnym Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach

Pierwszy Kongres Wyzwań Zdrowotnych to trzydniowe spotkanie w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, na które złożą się dwa dni eksperckich debat z udziałem trzech tysięcy gości oraz dzień otwarty dla 10 tys. mieszkańców regionu.

Sprawy zdrowia powinny stać się priorytetem zarówno politycznym, gospodarczym, jak i pod każdym innym względem – mówił 18 lutego podczas sesji inaugurującej Health Challenges Congress minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Organizacja systemu ochrony zdrowia

Konstanty Radziwiłł poinformował o zaawansowanych pracach legislacyjnych zmierzających do zatrzymania procesu komercjalizacji samorządowych szpitali. Placówki, które zostały w ten sposób przekształcone, powinny być spółkami non profit. W opinii jego i kierownictwa resortu należy zachować publiczny charakter i publiczną odpowiedzialność publicznych jednostek ochrony zdrowia. Nawiązał przy tym do deklaracji z początku urzędowania, że publiczny system ochrony zdrowia nie jest miejscem do osiągania zysku.

Zapowiedział, że ministerstwo prawdopodobnie będzie zmierzało do budowy „sieci odpowiedzialności”, w której w pierwszej kolejności znajdą się jednostki publiczne. Będzie tam też miejsce dla placówek prywatnych, ale jak mówił minister, kwestia zysków nie powinna być kontynuowana.

W ramach przebudowy systemu Radziwiłł zapowiedział też nowe rozwiązania dla podstawowej opieki zdrowotnej. Wymienił tu nową ustawę o POZ, która będzie stawiała lekarza rodzinnego jako instytucję w centrum podstawowej opieki zdrowotnej – obudowanego różnego rodzaju specjalistami, nie tylko pielęgniarkami, ale także innymi osobami wspierającymi tę opiekę, gdzie lekarz osobiście nie jest konieczny.

Minister akcentował również, że politycznym kierunkiem w kwestii organizacji systemu ochrony zdrowia będzie zwiększenie odpowiedzialności państwa. W tym celu, aby wypełnić konstytucyjny obowiązek państwa wobec wszystkich obywateli, należy przywrócić finansowanie służby zdrowia ze środków tak do końca i zupełnie publicznych, czyli budżetu państwa – w taki lub inny sposób. Na temat tego, jak będzie ten mechanizm wyglądał, dyskutujemy – zaznaczył.

Minister zdiagnozował również, że polski system ochrony zdrowia jest niedofinansowany. Zapewnił, że będzie rzecznikiem tego, żeby stopniowo podnieść rzeczywiste nakłady na ochronę zdrowia, likwidując marnotrawstwo.

Większy nabór na studia lekarskie już od tego roku

O prawie 20 proc. wzrośnie nabór na studia lekarskie w języku polskim – zapowiedział minister zdrowia. To krok w kierunku rozwiązania problemu niedoboru kadr medycznych w Polsce. Zaznaczył, że „gwałtowne decyzje” w tej sprawie nie są możliwe. Odpowiedzią na problem zbyt małej liczby lekarzy musi być zwiększenie kształcenia na polskich uczelniach medycznych, które mają potencjał w tej dziedzinie i zgodnym chórem mówią, że to możliwe.

Przyznał, że problem zatrzymania absolwentów w przypadku lekarzy jest statystycznie nieco mniejszy niż w przypadku pielęgniarek. Jak mówił minister, jest to kwestia wynagrodzeń, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgniarki i inne zawody medyczne, ale również kwestia form zatrudnienia.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia przypomniał, że w ramach Rady Dialogu Społecznego rozpoczęto analizy, jak te problemy są rozwiązywane za granicą. Mam nadzieję, że dojdzie do tego, że będziemy mogli jakieś rozwiązanie całościowe zaproponować, pewnie z jakimś rodzajem mapy drogowej dochodzenia do właściwych proporcji, a także wysokości wynagrodzenia w zawodach medycznych – powiedział minister.

O lokowaniu postaw prozdrowotnych w TVP

Ministerstwo zdrowia rozmawia z telewizją publiczną m.in. o lokowaniu wzorców postaw prozdrowotnych w serialach i innych programach, poinformował Konstanty Radziwiłł. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby dobre wzorce znajdowały się w produkowanych przez telewizję publiczną serialach czy innych programach. Wykorzystanie mediów publicznych minister wymienił wśród potrzebnych kierunków działań polityki państwa na rzecz zdrowia publicznego.

Likwidacja NFZ nie wcześniej niż w 2018 r.

Plan likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie przedstawiony „w ciągu kilku miesięcy” – powiedział w czwartek Konstanty Radziwiłł. Rolę płatnika być może będą pełniły agendy przy wojewodach.

To nie jest likwidacja dla likwidacji, tylko jeśli mówię o uprawnieniu obywatelskim to znaczy, że odchodzimy od modelu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a instytucją, która prowadzi powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest NFZ i w tym sensie jego istnienie jest bezprzedmiotowe – powiedział minister zdrowia. To nie znaczy, że zostanie zlikwidowany płatnik, tylko odpowiedzialność za płacenie za świadczenia zdrowotne zostanie przerzucona na kogoś innego.

Poprzednik Radziwiłła na stanowisku ministra zdrowia, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala mówił podczas jednego z kongresowych paneli, że nie można zestawiać „siermiężnego” systemu budżetowego znanego wielu obywatelom z czasów PRL z tym, który zostanie być może wprowadzony w Polsce. Zaznaczył, że NFZ wykształciła bardzo dobrych specjalistów i ma niskie koszty funkcjonowania.

Czy uda się poszerzyć dyrektywą antytytoniową?

Konstanty Radziwiłł poinformował o intensywnych pracach nad wdrożeniem, jeszcze do maja, oraz poszerzeniem dyrektywy antytytoniowej. Ministerstwo Zdrowia nie ma wątpliwości, że obszarem, który powinien być również objęty polskimi przepisami antytytoniowymi jest objęcie ograniczeniami dotyczącymi papierosów także e-papierosów. Nie ma żadnej wątpliwości, że stawiamy na zdrowie publiczne – dodał minister zdrowia. O aktywność Polski w tej kwestii apelował komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE Vytenis Andriukaitis.

Dyrektywa, która została przyjęta przez Parlament Europejski w lutym 2014 r., dąży do ograniczenia liczby palaczy. Przewiduje ona m.in. eliminację papierosów z dodatkami smakowymi, czy zwiększenie ostrzeżeń przed skutkami nałogu na paczkach. Komisarz Andriukaitis wyraził ubolewanie, że mieszkańcy Unii Europejskiej są – jak to określił – czempionami, jeśli chodzi o palenie wyrobów tytoniowych. Dyrektywa ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie młodych ludzi. Według szacunków każdego roku palenie tytoniu zabija 6 mln osób na świecie i 700 tysięcy w Europie. Zgodnie z nowymi przepisami ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów; zakazane mają być atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę czy perfumy. Jak szacuje KE, dzięki zmianom w dyrektywie konsumpcja tytoniu może spaść o 2 proc. w ciągu pięciu lat. Liczba palaczy w UE zmniejszyłaby się o 2,4 mln.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotykają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także przedstawiciele środowisk związanych z sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową.

/kjPAP 24_24

 

Tagi: , , , , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie