24 lutego 2016

Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi

We wtorek (23 lutego) rząd przyjął projekt zapewniający wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych, które gwarantują bezpieczeństwo biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiednich standardów w krwiodawstwie i krwiolecznictwie – poinformowało CIR.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą zobowiązane do prowadzenia systemu jakości.

Projekt noweli wprowadza także podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew, który ma zwiększyć dostęp do nowoczesnych rozwiązań dotyczących pobierania krwi i jej składników oraz umożliwić ich stosowanie w lecznictwie. Jak informuje CIR, system ma być opracowany w latach 2017-2019, a fundusze na jego przygotowanie w znacznej części będą pochodzić ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W systemie tym będą gromadzone informacje o dawcach krwi, niepożądanych zdarzeniach i reakcjach. Ma także pomóc w monitorowaniu jakości i drogi krwi oraz w ocenie jej optymalnego zużycia.

Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą zobowiązane do zapewnienia możliwości pełnego śledzenia drogi krwi i jej składników (system czuwania). Wskazano także, jakie elementy powinien zawierać kwestionariusz dawcy krwi oraz określono, jakie informacje należy przekazać kandydatowi na dawcę przed pobraniem krwi.

Projekt określa też zakres danych zawartych na legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, której wzór określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

W projektowanym rozwiązaniu uregulowano też zasady przewozu krwi i jej składników spoza krajów UE i EOG.

Na początku grudnia 2015 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wśród pilnych wyzwań będących spuścizną po poprzednikach wskazywał m.in. na kwestie zaniedbań w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Kilka dni później Komisja Europejska pozwała Polskę za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej. Według KE Polska nie wypełnia niektórych zobowiązań wynikających z trzech unijnych dyrektyw, których termin wdrożenia do prawa krajowego upłynął w 2005 i w 2006 r.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia.

PAP 24_24  / kj

 

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie