8 stycznia 2016

System rekompensat za zdarzenia medyczne – czy można inaczej?

„Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym” – to tytuł międzynarodowej konferencji, którą z partnerami organizuje Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Wydarzenie będzie mieć miejsce 14 stycznia br. w Warszawie.

Współorganizatorami konferencji są: Fundacja Ius Medicinae, Fundacja Eksperci dla Zdrowia, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja.

Samorząd lekarski zawsze wspierał stworzenie pozasądowego modelu wypłacania rekompensat za zdarzenia medyczne, czyli zorganizowanie systemu umożliwiającego pacjentom stosunkowo szybką ścieżkę dochodzenia roszczeń w razie  wystąpienia szkody w procesie diagnostycznym czy terapeutycznym.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła taki model. Jest on jednak krytykowany zarówno przez środowisko lekarskie, jak i organizacje pacjentów oraz szpitale.

Na mocy ustawy powołane zostały wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zdarzenie medyczne określone zostało jako następstwo niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, lub/i zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci.

Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia mają zastosowanie wyłącznie do zdarzenia medycznego, które powstało w szpitalu.

Podczas postępowania przed komisją wojewódzką nie jest ustalana wina; konieczne jest natomiast wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniami/zaniechaniem działań w szpitalu a wystąpieniem szkody. Odszkodowanie wypłaca szpital. Maksymalna wysokość świadczenia w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wynosi 100 000 zł, natomiast w razie śmierci 300 000 zł.

Samorząd lekarski uważa, że postępowanie przed komisjami wojewódzkimi uregulowane zostało w sposób dalece odbiegający od rozwiązań tzw. systemu skandynawskiego, który zapewnia możliwość szybkiego dochodzenia roszczeń bez orzekania o winie. Zwraca uwagę, że niesłusznie zaniechano powołania specjalnego funduszu do wypłaty rekompensat. W efekcie szpitale muszą wykupywać polisy OC, których wartość często narusza ich finansową stabilizację.

Z rozwiązań nie są zadowolone także organizacje pacjentów. Okazuje się, że szpitale proponują pacjentom żenująco niskie kwoty odszkodowań za zdarzenia medyczne. Zdarzało się, że wynosiły one od 0 zł do 5 tys. zł. W sprawie tej zabierał głos Rzecznik Praw Obywatelskich.

Konferencja Izby będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się rozmaitym modelom pozasądowego przyznawania rekompensat obowiązującym w innych krajach. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. dr Pelle Gustafson z firmy Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, z którą wszystkie szwedzkie wojewódzkie samorządy terytorialne i regiony podpisały umowy ubezpieczenia od szkód w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz Philippe Treguier z ONIAM – publicznej instytucji powołanej we Francji do wypłaty odszkodowań za zdarzenia medyczne. Omawiane też będą rozwiązania z Nowej Zelandii.

Udział w konferencji zapowiedzieli m.in.: dyrektor ds. systemów zdrowotnych i produktów medycznych, DG Sante Komisji Europejskiej Andrzej Ryś, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

 Justyna Wojteczek

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie