19 czerwca 2018

Deklaracja o współpracy MZ i organizacji pacjenckich podpisana

Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta i organizacje pacjenckie podpisali we wtorek w Warszawie deklarację współpracy.

„Dialog z organizacjami pozarządowymi zarówno pacjenckimi, jak i zawodowymi to priorytet tego ministra zdrowia i tego rządu” – powiedziała podsekretarz stanu w resorcie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Wyjaśniła, że ministerstwo, chcąc realizować na dobrym poziomie dialog społeczny, musi znać oczekiwania partnerów. Ma to ułatwić podpisana deklaracja.

Wiceminister podkreśliła, że resortowi zależy na tym, by nowe rozwiązania proponowane w organizacji i realizacji zadań ochrony zdrowia były przygotowywane w „szerokiej dyskusji” i akceptowane przez stronę społeczną. W ocenie Szczurek-Żelazko nie mniej ważne jest to, aby propozycje i uwagi zgłaszane przez stronę społeczną były akceptowane przez rząd.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazał, że współpraca instytucji państwowych ze stroną społeczną jest konieczna, gdyż organizacje te są „lustrem potrzeb pacjentów”. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy chorych. Poinformował, że trwają wspólne prace Rzecznika i organizacji pacjenckich nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i o RPP.

Chmielowiec wyraził nadzieję, że projekt nowelizacji będzie można zaprezentować w październiku. Następnie po konsultacjach ze środowiskami lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz ministerstwem rozpoczną się prace, które mają doprowadzić do przyjęcia nowelizacji przez parlament. Według Chmielowca, procedury legislacyjne mogą się rozpocząć na początku 2019 r.

Poinformował też, że projekt zawiera m.in. propozycję utworzenia przy RPP Rady Organizacji Pacjenckich, która ma mieć kompetencje doradcze i opiniotwórcze, a także przygotowywać coroczną ocenę działalności Rzecznika.

Ekspert Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Tomasz Schimanek zwrócił uwagę, że współpraca MZ z organizacjami pozarządowymi ma na celu lepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów. Ocenił, że dla organizacji pacjenckich najważniejsze są dostęp do informacji o planach ministerstwa i możliwość oceny jego działań.

Odnosząc się do podpisanej deklaracji podkreślił, że „ma ona szczególnie na względzie umożliwienie włączenia się obywateli w kreowanie polityk publicznych w obszarze zdrowia publicznego”. Jej celem jest również poprawa jakości opieki zdrowotnej, ochrony praw pacjenta oraz upowszechnienie edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

Deklaracja współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi jest wynikiem realizacji programu „Obywatele dla zdrowia”. Dokument podpisali m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów Beata Ambroziewicz.(PAP)

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie