3 maja 2020

Dołącz do Grupy Balinta – spotkanie online

Lekarze regularnie uczestniczący w grupach Balinta potrafią skuteczniej radzić sobie w sytuacjach stresowych, lepiej radzą sobie z zagrożeniami zawodowymi i trafniej rozpoznają emocje własne i pacjenta, dlatego zapraszamy do udziału w grupowym treningu balintowskim mającym zastosowanie m.in. w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

W codziennej pracy lekarz spotyka się z sytuacjami wymagającymi dużej odporności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Towarzyszenie cierpiącemu człowiekowi, często o innym od naszego sposobie widzenia świata, innej konstrukcji psychicznej i odmiennym sposobie komunikowania się, czy wreszcie różnym systemie wartości, wymaga uważnego wsłuchiwania się w wysyłane przez niego komunikaty.

Grupy Balinta łączą w sobie elementy superwizji oraz pracy z własną emocjonalnością, co pozwala na bardziej kompleksowy rozwój. Ponadto nabyte w trakcie sesji umiejętności pozwalają na pracę w mniejszym stresie i przyczyniają się do wzrostu satysfakcji zawodowej. Istotą grup Balinta jest stworzenie bezpiecznych warunków, gdzie w atmosferze nieoceniania i otwartości lekarze mogą przyjrzeć się swojej relacji z pacjentami. Nad pracą grupy czuwa zwykle para lider – kolider,  która moderuje pracę grupy, tworzy atmosferę sprzyjającą dzieleniu się trudnymi doświadczeniami oraz analizuje toczący się w grupie proces. Od stycznia 2019 roku rozpoczęliśmy regularne, comiesięczne spotkania grupy Balinta. Spotkania prowadzą certyfikowani liderzy grup Balinta: dr hab. n. med. Joanna Pazik, lekarz i mgr Anna Rudecka, psychoterapeuta.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, 9 czerwca trening balintowski odbędzie się online, za pośrednictwem oprogramowania Gotomeeting, dostępnego na komputerach, padach, jak i telefonach komórkowych. Wymagania sprzętowe programu można sprawdzić na stronie https://support.goto.com/meeting/system-check.

Tematem przewodnim będzie praca medyka w warunkach pandemii COVID-19. Jak przetrwać? I więcej, jak w tym trudnym doświadczeniu budować i wzbogacać profesjonalizm i osobistą odporność? Zapraszamy na trening grupowy bazujący na Waszych znaczących relacjach z pacjentami i współpracownikami, w czasie którego korzystając ze wsparcia kolegów – lekarzy i doświadczonych liderów grup Balinta będziecie mogli: odreagować emocje związane ze zdarzeniami medycznymi, złagodzić fizyczne, poznawcze i emocjonalne skutki traumatycznych sytuacji z życia zawodowego, a uzyskane doświadczenie wykorzystać do rozwoju umiejętności radzenia sobie i wchodzenia w rolę lidera zespołu leczącego, oraz identyfikować i rozwijać własne unikalne zasoby przydatne w sytuacjach skrajnych.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację spotkania:

Marcelina Matuszewska
m.matuszewska@oilwaw.org.pl
tel.: 22 54 28 380

Rejestracja na grupę na 9 czerwca 2020:

 

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie moich danych osobowych osobom prowadzącym zajęcia na rzecz członków Grupy Balinta w celach związanych z organizacją wydarzenia.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

 

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie