19 czerwca 2023

Mazowieckie po raz siódmy

Prawie pół tysiąca osób odwiedziło VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. Największa w Polsce konferencja naukowa samorządu lekarskiego zaczęła się w piątek 16 czerwca i potrwała do niedzieli.

Kilkudziesięciu wykładowców z całej Polski, konsultanci wojewódzcy i krajowi, prezesi towarzystw naukowych, zarówno wśród prelegentów jak i słuchaczy, a wśród wystawców – przedstawiciele największych firm z branży stomatologii – to wszystko już po raz siódmy zaoferowali organizatorzy Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych.

„Te spotkania stanowią dziecko Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, której członkowie w ramach działalności samorządowej robią wszystko, by wykonywanie trudnego zawodu stomatologa, nieco ułatwić”

– mówił podczas otwarcia MSS wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów Dariusz Paluszek.

Prezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak zapewniał w swoim wystąpieniu, że „Mazowieckie” są flagowym wydarzeniem naszej izby. „Nie zapominajmy, że współorganizatorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uważam, że konferencja stanowi wzór współpracy samorządu ze środowiskiem akademickim” – stwierdził prezes Pawliszak.

Spotkania Stomatologiczne dają możliwość uzyskania 25 punktów edukacyjnych, ale ich ranga znacznie wykracza poza wąsko rozumiane doskonalenie zawodowe. MSS stanowią okazję do przedyskutowani wielu palących zagadnień z organizacji systemu opieki stomatologicznej jak i kwestii dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej czy też współpracy z innymi grupami zawodowymi. W rozmowie z izbowym miesięcznikiem „Puls” Dariusz Paluszek odnosząc się do powstających właśnie regulacji prawnych powołujących do życia nowe zawody medyczne (w tym trzy związane bardzo ściśle z opieką dentystyczną), przekonywał na przykład, że jest to nieuchronna konsekwencją zmieniającego się paradygmatu zawodu lekarza dentysty. Staje się on jego zdaniem bardziej zespołowy.

Prof. Olczak-Kowalczyk natomiast podkreślała, że choć finansowanie stomatologii z NFZ jest mizerne, to akurat w jej dziedzinie – stomatologii dziecięcej, fundusze na zabiegi są. Niestety pacjenci nie wykorzystują możliwości, jakie daje państwowa opieka stomatologiczna, co wynika z braków w świadomości zdrowotnej rodziców i niestety nawet niektórych lekarzy. „W XXI wieku dzieci nie powinny trafiać do gabinetów stomatologicznych z ropniami, czy przetokami wymagającym ekstrakcji, a nieraz nawet hospitalizacji” – stwierdziła.

Warto dodać, że w tracie konferencji odbyło się posiedzenie komisji stomatologicznej NRL, a odbywającą się w Serocku imprezę odwiedził także prezes NRL Łukasz Jankowski.

Wśród wykładowców MSS znaleźli się między innymi: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM i konsultantka krajowa w dziedzinie stomatologii; prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan ds. Kształcenia WL-S WUM i konsultantka krajowa w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją; dr hab. n. med. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej; prof. Beata Kawala, konsultantka krajowa w dziedzinie ortodoncji; prof. Kazimierz Szopiński, kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM; prof. Jerzy Sokołowski, łódzki konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej; prof. Andrzej Wojtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM; prof. Mariusz Lipski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego; dr hab. n. med. Ewa Chochorowska, prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

W trakcie konferencji wręczona została statuetka Grand Prix wystawców, którą w drodze głosowania przyznano firmie Arkona.

Organizatorami VII MSS był: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM, oraz CERMED Centrum Rozwoju Medycyny.

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie