29 maja 2020

Reakcja ORL w Warszawie na rozpowszechnianie pseudonaukowych teorii

STANOWISKO
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 MAJA 2020 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża głęboki sprzeciw wobec sugestii Pana Wojciecha Brzozowskiego sformułowanych w Programie Pytanie Na Śniadanie, wyemitowanym w telewizji TVP na temat rzekomego „opłacania lekarzy przez firmy farmaceutyczne oraz nieobiektywności lekarzy”.

Wzywamy Pana Wojciecha Brzozowskiego do powstrzymania się od formułowania takich opinii lub przedstawienia wiarygodnych dowodów na głoszone tezy.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do mediów o rozważne dobieranie rozmówców. Stawianie opinii osób bez wykształcenia medycznego na równi z ekspertami wpływa negatywnie na poziom dyskusji publicznej i społeczne postrzeganie piramidy autorytetów. Należy zwrócić uwagę, że język fachowy, którym posługują się eksperci musi być dobierany z rozwagą, a ekspert bierze odpowiedzialność (także zawodową) za formułowane opinie. Pozostaje to w dysproporcji z całkowitym brakiem odpowiedzialności merytorycznej tzw. celebrytów za wypowiadane słowa, a co za tym idzie pozwala na dużą wybiórczość argumentacji i środków ekspresji, w tym hiperbolizacji swoich hipotez.

Stoimy na stanowisku, że jedynie medycyna oparta na dowodach naukowych i merytoryczne dyskusje są w stanie zagwarantować odpowiednią jakość opieki medycznej. Dyskusje dotyczące spraw tak fundamentalnych jak zdrowie muszą opierać się na przesłankach merytorycznych. W opisanym powyżej przypadku, warunek ten nie został spełniony.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie