16 lutego 2016

RPO pyta o egzamin z języka polskiego dla absolwentów medycyny

O to, czy możliwe są zmiany legislacyjne w odniesieniu do nowego obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w innym języku niż polski pyta Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nie sposób nie zauważyć, że obowiązek złożenia egzaminu z języka polskiego stanowi dodatkową barierę w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu przez polskich obywateli, którzy zdobyli wykształcenie na zagranicznych uczelniach medycznych i wyrażają zainteresowanie wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce – czytamy w wystąpieniu rzecznika Adama Bodnara skierowanym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Taki obowiązek spoczywa od niedawna na wszystkich absolwentach medycyny lub stomatologii, którzy starają się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, a studiowali w innym języku niż polski (nawet jeśli są Polakami, którzy studiowali w Polsce, ale w języku angielskim). Dotychczas wystarczało (w przypadku obywateli jakiegokolwiek państwa Unii Europejskiej) złożenie oświadczenia o władaniu językiem polskim.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, która weszła w życie w styczniu tego roku. Nowelizacja była podyktowana koniecznością przystosowania prawa krajowego do legislacji unijnej.

Zaniepokojenie sprawą egzaminu wyraził także samorząd lekarski, zaś do RPO zgłosili się zainteresowani lekarze.

Adam Bodnar poprosił Ministerstwo Zdrowia o analizę problemu i przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości dokonania zmian prawnych.

jw

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie