24 listopada 2022

Trening balintowski: „Nic nie jest oczywiste – o tym, jak życie weryfikuje nasze myślenie o pacjencie”

Utarte schematy myślenia utrudniają otwarte podejście do pacjenta. To jedno z zagadnień organizowanego 13 grudnia przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie spotkania Grupy Balinta. Tym razem eksperci wraz z uczestnikami porozmawiają o sytuacjach nieoczywistych, kiedy okazuje się, że założenia i przekonania lekarza/lekarki utrudniają spojrzenie na pacjenta świeżym okiem, a sytuacje pozornie proste okazują się dużo bardziej złożone, niż sądził/sądziła.

Zdarza się, że jeszcze zanim pacjent wejdzie do naszego gabinetu, już  mamy na jego temat wyrobione zdanie. Zdarza się, że jesteśmy przekonani, że doskonale wiemy, dlaczego pacjent nie chce przyjąć proponowanego przez nas leczenia, a potem nagle coś nas zaskakuje, zmusza do weryfikacji naszego sposobu myślenia. O tych i innych schematach myślowych, które nie ułatwiją nam kontaktu z pacjentem, ani procesu terapeutycznego opowiedzą certyfikowani liderzy grup Balinta dr hab. n. med. Joanna Pazik, lekarz i mgr Anna Rudecka, psychoterapeuta.

Korzyści z uczestniczenia w treningach balintowskich:
  • profilaktyka i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
  • poprawa jakości komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, rodziną pacjenta i współpracownikami,
  • minimalizacja napięcia i prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań agresywnych, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka konsekwencji prawnych dla lekarza,
  • poprawa relacji lekarz-pacjent, a co za tym idzie, wzrost zaufania pacjenta i lepsze compliance,
  • poprawa samopoczucia, zmniejszenie dyskomfortu związanego z przeciążeniem prac a w kontakcie z emocjami pacjenta,
  • poszerzenie samoświadomości.

Obowiązuje rejestracja. Prosimy o wybór grupy w formularzu.

Imię:

Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:
Grupa I: godz. 17.30-19.00
Grupa II: godz. 19.30-21.00

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Dzieńkowski, adres e-mail: iod@oilwaw.org.pl.
 • Pani/pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie można wziąć udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie