23 lutego 2023

Zmiana wysokości składek członkowskich

Zgodnie z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej wynosi: 120 zł – dla lekarzy i lekarzy dentystów, 60 zł – dla lekarzy stażystów.

WAŻNE: Lekarze oraz lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 lat, nie muszą opłacać składki członkowskiej.

Dotychczasowe subkonta do opłat składek członkowskich pozostają bez zmian.

Pod adresem https://izba-lekarska.pl/skladki/twoj-numer-konta/ można wygenerować indywidualny numer rachunku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym skladki@oilwaw.org.pl oraz pod numerami telefonów: 22 542 83 38, 22 542 83 39.

W ramach opłacanych składek członkowskich można skorzystać m.in. z:

16 grudnia NRL przyjęła ponadto poprawkę do uchwały stanowiącą, że każda okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki:

  •  w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru
  • lub w całości.
W następstwie Okręgowa Rada Lekarska 25 stycznia podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. zwolnień lekarzy z obowiązku opłacania składki członkowskiej (w całości lub w połowie). Od 25 stycznia o ulgę może ubiegać się każdy lekarz znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, a jego sprawa zostanie indywidualnie rozpatrzona. Więcej informacji: https://izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/zwolnienie-ze-skladki/

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie